שילוט פנים וחוץ מגדל צ'מפיון

עמוד שילוט מגדל צ'מפיון