עמודי שילוט הכוונה

עמודי שילוט הכוונה נועדו בכדי להציג את שמות החברות אשר נמצאות במבנה, עמודי שילוט אלו נועדו להכוונה והתמצאות במבנה ומחוצה לו.

קיימים מספר סוגים של עמודי שילוט: שילוט הכוונה, טוטמים, מונוליטים.